Kako će izgledati nova fiskalizacija u praksi?

Do kraja prelaznog periodu, tačnije do 30.04.2022. godine, svi obveznici fiskalizacije (pogledaj Ko su obveznici nove fiskalizacije) biće dužni da pribave nove fiskalne uređaje.

Firme koje imaju više maloprodaja, nove fiskalne kase mogu da uvode postepeno. Nije neophodno da se sve stare kase na nivou firme zamene u isto vreme, već se implementacija može sprovesti posebno u svakom pojedinačnom prostoru. Ipak, neophodno je sve stare uređaje u jednom prostoru zameniti u celini (nije dozvoljeno u istom objektu imati i stare i nove uređaje u funkciji).

Zakonodavac je predvideo da novi fiskalni uređaji mogu da budu:

  • hardversko rešenje (sadrže program i uređaje) i/ili
  • softversko rešenje (sadrže samo program).

Bez obzira na tip, novo fiskalno rešenje sadržaće:

  • jedan procesor fiskalnih računa,
  • jedan ili više elektronskih sistema za izdavanje računa i
  • bezbednosni element.

Sve komponente moraće da budu odobrene odnosno izdate od strane Poreske uprave.

Procesore i sisteme za izdavanje računa obezbeđivaće dobavljači, i njih će Poreska uprava odobravati i dodavati na spisak odobrenih elemenata.

Bezbednosni element izdavaće Poreska uprava. Laički rečeno, to će biti elektronski potpis odgovornog lica na nekom nosaču ili u elektronskoj formi i služiće očuvanju bezbednosti i integriteta sistema.

Svi elementi zajedno će izdavati (i u određenih sistemima štampati) fiskalne račune, čuvati podatke o svakoj transakciji i slati podatke u sistem Poreske uprave u realnom vremenu putem internet konekcije.

Prema tome, Poreska uprava će u svojoj bazi imati podatke o svakom izdatom računu već nakon njegovog izdavanja.

Možemo pretpostaviti da će Poreska uprava ove podatke moći da koristi da proveri da li je dinamika evidentiranja prometa na fiskalnoj kasi realna. Na primer, ako obveznik gotovo sav dnevni promet otkuca na kasi u poslednjih pola sata rada objekta, inspektori bi mogli da odluče da izvrše kontolu ovog objekta, zbog sumnje da obveznik prodaje dobra i usluge tokom dana a da promet ne evidentira na kasi, već to čini tek pred kraj radnog vremena za jedan deo prometa.

Takođe inspektori bi mogli da stojeći ispred objekta, na primer pekare, provere da li se u sistemu pojavljuju novi fiskalni računi nakon što mušterije napuste objekat sa punim kesama robe. Ovo su samo naše pretpostavke na osnovu mogućnosti novog sistema fiskalizacije.

Novim rešenjem više nije predviđeno obavezno štampanje i čuvanje dnevnih i periodičnih (mesečnih) izveštaja. Ipak, različite vrste izveštaja biće potrebne i vlasnicima, direktorima, knjigovođama, poreskim inspektorima, tako da će ih programeri sigurno uvrstiti u funkcije uređaja.

Od koga mogu da kupim fiskalne uređaje?

Nabavku elemenata fiskalnih uređaja možete izvršiti samo sa spiska registrovanih (odobrenih) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja koji objavljuje Poreska uprava na svojoj internet stranici.

Spisak možete pogledati na sledećem linku, a naše preporuke možete pronaći u dnu ove stranice.

Spisak se sastoji od oznake o kom tipu elementa se radi, njegovom nazivu i verziji kao i nazivu i adresi dobavljača. Na ovom spisku praktično možete proveriti od kojih firmi možete nabaviti pojedine elemente odnosno da li se dobavljač od kojeg planirate nabavku elemenata nalazi na ovom spisku.

Spisak se iz dana u dan dopunjuje, te ne treba žuriti sa nabavkom uređaja dok izbor svih vrsta elemenata ne bude zadovoljavajući.

Poreska uprava je na svojoj stranici objavila još jedan savet obveznicima prilikom nabavke uređaja:

Napomena: Prilikom izbora ESIR-a obratiti pažnju na kompatibilnost sa Virtuelnim ili Lokalnim PFR-om. Kompatibilnost podrazumeva da se EFU komponente mogu međusobno povezati i izdati fiskalni račun u skladu sa zakonom. Preporučujemo da pre nabavke EFU, od dobavljača zahtevate demonstraciju istog a skeniranjem QR koda na bilo kom izdatom fiskalnom ili nefiskalnom isečku možete zaključiti da li međusobno povezane komponente funkcionišu na očekivani način.

Kada i u kojoj formi će se izdavati fiskalni računi?

Od 01.01.2022. godine, osim prodaje, u kasi će biti evidentirani i primljeni avansi. Na svakom fiskalnom računu mora biti navedeno da li se račun izdaje za promet ili za avans.

Avans je naplata dobara pre njihove isporuke. Na primer, ako 20. februara 2022. godine primite novac za robu koju tek treba da poručite od dobavljača, a znate da je rok isporuke za istu mesec dana, 20. februara 2022. godine morate izdati fiskalni račun za primljeni avans.

Primljeni avansi do 31.12.2021. godine se ne evidentiraju u fiskalnoj kasi.

Na novim uređajima, osim fiskalnih računa, moći će da se štampaju:

  • predračuni,
  • računi obuke,
  • poništavanja računa, i
  • kopije računa.

Na svakom dokumentu biće navedeno koji je tip.

Obavezni elementi koje treba da sadrži jedan fiskalni račun definisani su Zakonom. Na računu će svoje mesto naći i neki novi podaci, kojih nema na sadašnjim isečcima. Među njima i QR kod. On će služiti za verifikaciju fiskalnog računa izdatog u elektronskoj formi.

Vrste naplate dopunjene su novim tipovima, pa tako osim dosadašnje „gotovina“, „kartica“ i „ček“, od 01.01.2022. godine prodavci mogu birati i „instant plaćanje“, „prenos na račun“, „vaučer“, „drugo bezgotovinsko plaćanje“.

Što se tiče forme, fiskalni računi će biti izdavani u štampanoj formi. Jedini izuzetak, kada će prodavac moći da izda fiskalni račun u elektronskoj formi je kada se bavi isključivo prodajom putem interneta.

Šta kada nema interneta?

Novi fiskalni uređaji moraju imati stalnu internet konekciju kako bi se obavljala razmena podataka sa Poreskom upravom.

Ipak, u slučaju da se internet veza izgubi, poseban element sistema čuvaće sve podatke o izdatim računima do 5 dana, i nakon uspostavljanja veze iste će preneti u sistem Poreske uprave.

Naša preporuka:

Epson TM-T20III

Najpovoljniji POS štampač iz EPSON linije namenjen za male biznise sa jednim ili nekoliko prodajnih mesta.
Uređaj vrhunske pouzdanosti!
Preporuka za male radnje, frizere, automehaničare i slično.

Epson TM-L90A

Štampač za nalepnice u rolni, namenjen svima onima koji imaju potrebe za deklaracijama, etiketama ili dodatnim oznakama na proizvodima. Idealno za skladišta, poštu, lokale brze hrane sa dostavom i slično.

Epson TM-T88VII

Najbrži POS štampač iz Epson linije uz manju potrošnju struje i ispis na eko papiru. Ovaj model je namenjen za trgovačke lance, benzinske stanice, apoteke i one kojima su performanse i izdržljivost važni.

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson DM-D70

Display za prikazivanje cena i reklama, namenjen svima koji žele na pametan način da pokažu dodatne ponude kupcima.