Ko su obveznici nove fiskalizacije?

Sa početkom novembra 2021. godine počeo je da teče prelazni period za implementaciju novog sistema fiskalizacije. On će se završiti 30.04.2022. godine, kada će svi obveznici novog Zakon o fiskalizaciji morati da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona. Ko je sve dužan da do kraja prelaznog perioda pribavi nove uređaje, pročitajte u nastavku teksta.

Ko sve mora da ima fiskalnu kasu?

U članu 3 Zakon o fiskalizaciji uređen je predmet fiskalizacije kao:

 • promet dobra i
 • usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.

U istom članu dalje je pojašnjeno da se pod prometom na malo podrazumeva svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Maloprodajnim objektom smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Dakle, na fiskalnoj kasi neophodno je evidentirati:

 • Prodaju dobara i usluga fizičkim licima,
 • Prodaju dobara i usluga pravnim licima i preduzetnicima u okviru maloprodajnog objekta,
 • Prodaju dobara i usluga putem samonaplatnih uređaja – automata, i
 • Uplatu avansa od fizičkih lica za buduću prodaju.

Kao što se može zaključiti, na činjenicu da li je firma dužna da evidentira promet preko fiskalne kase ne utičučinjenice da li je u sistemu PDV-a ili ne, niti na koji način vrši naplatu od kupca (u gotovom, putem platne kartice, preko računa itd.).

Firme koje posluju isključivo sa pravnim licima i preduzetnicima nisu obavezne da poseduju fiskalnu kasu. Međutim, nisu ni sve firme koje posluju sa fizičkim licima dužne da „kucaju“ promet na kasi. Postoje i određeni izuzeci.

Ko je izuzet od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase?

Obaveznici fiskalizacije su svi obveznici poreza na dobit (pravna lica – akcionarska društva, društva ograničene odgovornosti, udruženja koja obavljaju delatnost i sl.) kao i obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici).

Od ovog spiska, Vlada je donela određene izuzetke u okviru Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (Službeni glasnik RS broj 32/2021).

Kao delatnosti kod kojih ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo pobrojane su:

 • prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;
 • koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.)
 • Delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima;
 • Poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika
 • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99    Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09    Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

 • Delatnosti iz Klasifikacije delatnosti sa sledećim šiframa:

49.31    Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32    Taksi prevoz;
52.21    Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53.10    Poštanske aktivnosti javnog servisa;
61        Telekomunikacije;
64        Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65        Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66        Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10    Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00    Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
84.30    Obavezno socijalno osiguranje;
85        Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
86        Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87        Socijalna zaštita sa smeštajem;
88        Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91    Delatnost verskih organizacija.

Firma koja obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužna je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene aktom Vlade, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Na primer, ukoliko veterinarska ordinacija pruža usluge primerne terenske zdravstvene zaštite životinja, ali ujedno vrši i prodaju preparata za zaštitu od parazita, prvu aktivnost neće beležiti na fiskalnom uređaju, dok drugu, koja nije oslobođena, hoće. Ovo pravilo važi bez obzira na to koja je delatnost registrovana kao pretežna delatnost kod Agencije za privredne registre, kao i u kojoj meri se obavlja delatnost koja nije oslobođena obaveze evidentiranja (dovoljno je da ordinacija proda i jednu tabletu godišnje, ovu prodaju dužna je da evidentira na fiskalnom uređaju).

Naša preporuka:

Epson TM-T20III

Najpovoljniji POS štampač iz EPSON linije namenjen za male biznise sa jednim ili nekoliko prodajnih mesta.
Uređaj vrhunske pouzdanosti!
Preporuka za male radnje, frizere, automehaničare i slično.

Epson TM-L90A

Štampač za nalepnice u rolni, namenjen svima onima koji imaju potrebe za deklaracijama, etiketama ili dodatnim oznakama na proizvodima. Idealno za skladišta, poštu, lokale brze hrane sa dostavom i slično.

Epson TM-T88VII

Najbrži POS štampač iz Epson linije uz manju potrošnju struje i ispis na eko papiru. Ovaj model je namenjen za trgovačke lance, benzinske stanice, apoteke i one kojima su performanse i izdržljivost važni.

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson DM-D70

Display za prikazivanje cena i reklama, namenjen svima koji žele na pametan način da pokažu dodatne ponude kupcima.