Pitanja i odgovori

Do kada moram da pređem na novi model fiskalizacije?

Prelazni period za implementaciju novog modela traje do 30.04.2021. godine. Praktično, od 01.05.2022. godine svi obveznici fiskalnih kasa moraju imati instaliran i funkcionalan novi fiskalni uređaj.

Tokom prelaznog perioda, firme mogu postepeno da se prebace na novi sistem, tako što će nove kase instalirati po objektima, ako ih imaju više. Transzicija u jednom objektu, sa druge strane, mora da se obavi istovremeno.

Koji su prvi koraci prelaska na novu fiskalizaciju?

Obveznik fiskalizacije treba prvo da prijavi poslovne prostorije putem portala Poreske uprave. Mogućnost prijavljivanja dostupna je od 01. oktobra 2021. godine. Od početka novembra 2021. godine, na istom portalu, predaje se zahtev za izradu bezbednosnog elementa za prijavljeni poslovni prostor određene firme. Različiti bezbednosni elementi odgovaraju različitim fiskalnim uređajima, tako da je pre podnošenja zahteva neophodno definisati kakav fiskalni uređaj će firma koristiti i u kojoj formi želi da bude bezbednosni element. Za sve detalje možete se obratiti dobavljaču vaše fiskalne kase.

Koje troškove prelaska na novi sistem pokriva država?

Država je obezbedila sredstva kojima će finansijski pomoći obveznicima prilikom prelaska na novi sistem fiskalizacije.

Firme koje su i do sada bile dužne da evidentiraju promet na fiskalnoj kasi, imaju pravo na finansijsku podršku u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra.

Novi obveznici fiskalizacije imaju pravo na podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Firme van sistema PDV-a primiće pomoć uvećanu za 20%, s obzirom da nemaju mogućnost da PDV iz računa za nabavku fiskalnih kasa odbiju, već će im i on biti poslovni rashod.

Do kada moram da defiskalizujem staru fiskalnu kasu?

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja će se vršiti automatski kada nove fiskalne kase ostvare konekciju sa serverom u Poreskoj upravi. Dakle, nije potrebno sprovoditi defiskalizaciju stare kase kao poseban postupak (kao što je bio slučaj u „starom“ sistemu).

Da li će i u novom sistemu firme štampati dnevne izveštaje, periodične izveštaje i podatke na kontrolnim trakama?

Ne, novi sistem fiskalizacije ukida obavezu štampanja dnevnog i periodičnog (mesečnog) izveštaja, kao i štampanje svih podataka na kontrolnim trakama i njihovo čuvanje 3 godine.

Za potrebe menadžmenta i knjigovodstva i dalje će biti neophodni određeni izveštaji, ali gore pomenuti obavezni štampani obrasci se ukidaju.

Da li delatnost koje nisu oslobođene fiskalne kase prema Zakonu o fiskalizaciji i podzakonskim aktima a koje nemaju promet sa fizičkim licima treba da se fiskalizuju?

Ne, obveznici fiskalizacije su isključivo firme za promet na malo – dakle prodaju dobara i usluga fizičkim licima, promet u maloprodajnim objektima i prodaju preko automata. Ukoliko vaša firma posluje isključivo sa pravnim licima i preduzetnicima, ne poseduje maloprodajne objekte niti automate (samonaplatne uređaje), niste dužni da nabavljate fiskalni uređaj niti da promet sa pravnim licima i rpeduzetnicima evidentirate na fiskalnoj kasi.

Da li su preduzetnici fizička lica, u smislu da se prodaja koju izvršimo preduzetniku smatra maloprodajom?

Načelno ne, maloprodaja je prodaja fizičkim licima za njihove privatne potrebe ili potrebe njihovog domaćinstva. Prodaja preduzetniku za njegove poslovne potrebe ne smatra se maloprodajom i nije neophodno da se evidentira na kasi. Ukoliko se prodaja preduzetniku vrši u okviru maloprodajnog objekta ili na samonaplatnom uređaju (automatu), u tom slučaju predstavlja maloprodaju i treba je „kucati“ na fiskalnoj kasi.

Da li se prodaja stanova i drugih nepokretnosti fizičkim licima od strane građevinske firme evidentira na fiskalnoj kasi?

Da, prodaja stanova fizičkim licima nije ni do sada bila izuzeta od obaveze evidentiranja na fiskalnoj kasi, a isto pravilo nastavlja da važi i u novom sistemu fiskalizacije.

Da li se sporadična prodaja osnovnih sredstava koje firma više neće koristiti, zaposlenima smatra maloprodajom i d ali je zbog toga treba evidentirati na fiskalnoj kasi?

Prema trenutno važećim propisima, nije predviđen izuzetak za prodaju osnovnih sredstava koja su u vlasništvu poslodavca zaposlenima. Prema tome, za sada, poslodavac je obavezan da ovu prodaju evidentira na fiskalnoj kasi. Ministarstvo finansija bi moglo u budućnosti da se izjasni drugačije po ovom pitanju, s obzirom da postoji slično Mišljenje koje je važilo u „starom“ sistemu fiskalizacije.

Da li je pružanje usluga stranim fizičkim licima putem interneta oslobođeno obaveze evidentiranja putem fiskalne kase?

Prema trenutno važećim propisima, nije predviđen izuzetak za usluge pružene fizičkim licima iz inostranstva putem interneta, odnosno, bez fizičkog kontakta pružaoca i korisnika usluga. U skladu sa tim, firme su za sada dužne da ovaj promet evidentiraju na fiskalnoj kasi, a ostaje da vidimo da li će Ministarstvo finansija u budućnosti zauzeti drugačiji stav u nekom od svojih Mišljenja.

Ako se firma bavi delatnostima od kojih su neke oslobođene obaveze evidentiranja prometa na fiskalnoj kasi, a neke nisu, kako treba da postupa?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Jednostavno rečeno, prodaju u okviru delatnosti koja je oslobođena firma neće evidentirati na kasi, a sve druge prodaje hoće.

Šta je bezbednosni element i da li moram da ga posedujem?

Bezbednosni element je obavezan deo sistema i služi za autentifikaciju korisnika. Na njemu se nalazi elektronski sertifikat. On može biti u fizičkom obliku (hardverski) ili softverski (programski, bez fizičkog oblika). Korisnici su se do sada već susretali sa elektronskim sertifikatima na pametnim karticama (na primer na čipovanoj ličnoj karti ili posebno izdatoj kartici sertifikacionih tela) ili USB tokenima, koje su koristili u radu na portalima Poreske uprave, Agencije za privredne registre ili eUprave.

Za izdavanje bezbednosnog elementa, zahtev se podnosi preko portala ePorezi, a elektronski sertifikat se preuzima na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Preuzimanje može da se obavi samo lično od strane osobe kojoj se bezbednosni element izdaje. Kao i svi elektronski sertifikati, i bezbednosni element ima ograničenu velidnost, i to sa rokom trajanja od godinu do 4 godine.

Da li na fiskalnom računu mogu da se nađu i podaci koji nisu obavezni (na primer reklamne poruke)?

Na fiskalnom računu firma može da ispisuje i druge podatke, recimo kontakt podatke ili reklamne poruke. Neophodno je da ovi dodatni podaci budu ispisani manjim fontom od teksta kojim su ispisani podaci o prometu.

Kako sistem funkcioniše ako dođe do prekida internet veze?

Svi obveznici, osim firmi koje se bave online prodajom, dužni su da imaju barem jedan lokalni procesor fiskalnih računa. Ovo je element koji služi da sačuva podatke koji se kucaju u fiskalnoj kasi tokom perioda kada nije moguće ostvariti vezu sa serverima Poreske uprave. Dakle, ako dođe do prekida internet veze, rad na kasi nastavlja se regularno. Podaci o izdatim računima čuvaju se lokalno, a čim se veza sa serverom Poreske uprave ponovo uspostavi, lokalni procesor će podatke koje je do tada čuvao poslati Poreskoj upravi.

Da li moram da štampam fiskalne račune?

Osim u slučaju prodaje na malo putem interneta, fiskalni račun mora da se izdaje u papirnoj formi odnosno štampa. Kada je u pitanju prodaja putem interneta, dovoljno je račun izdati u elektronskoj formi, sa iskazanim hiperlinkom za verifikaciju, putem kojeg se može proveriti validnost izdatog računa.

Naša preporuka:

Epson TM-T20III

Najpovoljniji POS štampač iz EPSON linije namenjen za male biznise sa jednim ili nekoliko prodajnih mesta.
Uređaj vrhunske pouzdanosti!
Preporuka za male radnje, frizere, automehaničare i slično.

Epson TM-L90A

Štampač za nalepnice u rolni, namenjen svima onima koji imaju potrebe za deklaracijama, etiketama ili dodatnim oznakama na proizvodima. Idealno za skladišta, poštu, lokale brze hrane sa dostavom i slično.

Epson TM-T88VII

Najbrži POS štampač iz Epson linije uz manju potrošnju struje i ispis na eko papiru. Ovaj model je namenjen za trgovačke lance, benzinske stanice, apoteke i one kojima su performanse i izdržljivost važni.

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson TM-M30II-SL

All in one rešenje za sve one kojima je stil i jednostavnost bitna (prodavnice s modnim dodatcima, odećom, obućom, IT tehnikom)

Epson DM-D70

Display za prikazivanje cena i reklama, namenjen svima koji žele na pametan način da pokažu dodatne ponude kupcima.